RU  UK  EN

Умови та правила використання матеріалу порталу www.theoutlооk.com.ua

Ці Правила (далі – Правила) застосовуються до будь-якого матеріалу та інформації, розміщеної на порталі www.theoutlооk.com.ua, усі виключні майнові та немайнові авторські права на який належать ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ», якщо в тексті не зазначається інше. Будь-яка особа, яка перейшла на Портал, вважається такою, що ознайомилась із даними Правилами та надала свою згоду на їх дотримання.

  ТЕРМІНИ

Дані терміни використовуються виключно для потреб та розумінь даних Правил і не можуть бути використані при укладанні із ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» будь-яких інших угод, ліцензій тощо.

Під матеріалом (інформацією) розуміється будь-який текст, коментарі, посилання, бази даних, програмний код, публікації, будь-яка інформація, відеозображення, аудіовізуальні твори, фотозображення, малюнки, ілюстрації або будь-які інші об’єкти авторського права, розміщені на порталі  www.theoutlооk.com.ua.

Власник (правовласник) порталу – ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ».

Новини – інформація у вигляді тексту про поточні події та факти, яка є результатом творчої роботи та розміщується на порталі в розділі «Сегодня».

Портал – інформаційно-розважальний електронний ресурс, сукупність інтегрованих програмно-апаратних і технічних засобів, а також матеріалів, призначених для розміщення в мережі Інтернет і зображених у певній текстовій, графічній, відео- та музичній формі під доменним іменем www.theoutlооk.com.ua

Публікація – це письмовий твір белетристичного, публіцистичного, пізнавального, наукового, технічного або іншого характеру, який розміщується на порталі у цифровому вигляді та є результатом творчої роботи його автора.  

Відеозображення – це аудіовізуальний твір,  що розміщується на порталі у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають  (закодовують)  рухомі  зображення  (як  із  звуковим супроводом,  так і без нього), і  сприйняття  якого  є  можливим виключно  за  допомогою  того  чи  іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення  візуально відображаються  за  допомогою  певних  технічних  засобів.

Фотозображення – це результат фотографічного процесу, зображення, електронне або отримане на певному матеріалі, яке розміщується на порталі.

Використання матеріалу – відтворення та розповсюдження матеріалу в будь-якій формі та будь-яким способом; публічна демонстрація й публічний показ матеріалу; переробки, адаптації й інші подібні зміни;включення складовою частиною до збірників, антологій, енциклопедій, аудіовізуальних творів тощо; доведення до загального відома публіки; здавання в найм; імпорт та експорт екземплярів; розповсюдження у цифровому вигляді в мережі Інтернет і т.д. Даний перелік не є вичерпним.

Соціальні мережі – соціальні структури, які створені у вигляді цифрових комп’ютерних програм та діють у глобальній мережі Інтернет із залученням невизначеного кола осіб. Для розумінь і потреб даних Правил до соціальних мереж відносяться виключно наступні мережі: Facebook, Twitter, Vimeo, Instagram, Vkontakte, Odnoklasniki.   

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛУ

Виключні майнові авторські права на матеріали, розміщені на порталі  www.theoutlооk.com.ua, належать ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ». Будь-який матеріал та інформація можуть бути використані виключно на підставі письмової згоди (ліцензії) правовласника порталу, а саме ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ», відповідно до Правил використання матеріалу порталу www.theoutlооk.com.ua.

Будь-яке використання матеріалів порталу www.theoutlооk.com.ua на комерційній основі категорично забороняється, за винятком використання на підставі попередньо отриманої від ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» письмової ліцензії на таке використання. Запис на оптичні диски, цифрові USB-флеш-накопичувачі, друк та перенесення у паперовому вигляді будь-якого матеріалу порталу www.theoutlооk.com.ua категорично забороняється, за винятком використання на підставі попередньо отриманої від ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» письмової ліцензії на таке використання.

Копіюючи або використовуючи будь-який матеріал або інформацію з порталу www.theoutlооk.com.ua будь-яка третя особа погоджується з даними правилами та бере на себе зобов’язання, передбачені даними правилами.

ВИКОРИСТАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» дозволяє копіювати та розміщувати в Соціальних мережах на безкоштовній основі без попереднього отримання письмової ліцензії (дозволу) від ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» матеріал та інформацію, розміщені на сайті www.theoutlооk.com.ua, за умови, що матеріал в Соціальній мережі буде розміщений будь-якою особою без мети отримання прибутку або комерційної вигоди та буде містити зазначення, що він взятий на порталі www.theoutlооk.com.ua, і матиме відповідне гіперпосилання на розміщувану статтю на порталі www.theoutlооk.com.ua, не нижче другого абзацу, які визначають портал www.theoutlооk.com.ua як джерело інформації. Будь-яка зміна, переклад, адаптування розміщуваного матеріалу та інформації забороняється.

 

ВИКОРИСТАННЯ НОВИН

ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» дозволяє розміщувати та копіювати в Соціальних мережах та будь-яких сторонніх веб-сайтах в мережі Інтернет на безкоштовній основі без попереднього отримання письмової ліцензії (дозволу) від ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» Новини, розміщені в розділі «Сегодня» на сайті www.theoutlооk.com.ua, за умови, що розміщуваний матеріал в Соціальній мережі буде використаний будь-якою особою без мети отримання прибутку або комерційної вигоди та буде містити зазначення, що він взятий на порталі www.theoutlооk.com.ua, і матиме відповідне гіперпосилання на розміщувану статтю на порталі www.theoutlооk.com.ua, не нижче другого абзацу, які визначають портал www.theoutlооk.com.ua як джерело інформації. Будь-яка зміна, переклад, адаптування розміщуваного матеріалу та інформації забороняється.

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ, ФОТО- ТА ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ

ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» категорично забороняє використовувати будь-яким способом та в будь-якій формі матеріали порталу, а саме Публікації, Фотозображення та Відеозображення, розміщені на порталі www.theoutlооk.com.ua, без попереднього отримання письмової ліцензії (дозволу) від ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ».

Для отримання ліцензії (дозволу) будь-яка особа повинна звернутися з відповідною заявою до власника порталу – ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» шляхом надсилання такої заяви на адресу електронної пошти: lookarchive@ukr.net. У Заяві повинна міститися така інформація:

-  про особу, яка звертається, в обсязі, достатньому для ідентифікації даної особи;

-  ресурс, на якому буде розміщено даний матеріал, із зазначенням груп або розділів даного ресурсу;

-  спосіб та форма, у які буде використано розміщуваний матеріал;

-  строк розміщення матеріалу;

-  інформація про матеріал з порталу, який особа бажає використати.  

КОРИСТУВАЧІ ПОРТАЛУ

Користувачем Порталу є будь-яка фізична особа (під фізичною особою також розуміється юридична особа, в інтересах якої або від імені якої діє Користувач), яка зайшла на Портал і таким чином надала свою згоду на дотримання даних Правил та умов, викладених у них. Користувачі Порталу поділяються на зареєстрованих та незареєстрованих користувачів. Незареєстрованим користувачам доступні всі послуги Порталу, окрім тих, які доступні зареєстрованим. Зареєстровані користувачі Порталу мають можливість направляти власнику Порталу свої публікації, фото- та відеозображення, а також інший матеріал (далі – Матеріал користувача), який вони бажають розмістити на Порталі. Розміщення матеріалу на Порталі відбувається лише після перевірки даного матеріалу та відповідного погодження власником Порталу.

У разі коли публікації, фото- та відеозображеннябуло написано або створено спільно зі співавторами, користувачгарантує, що проінформував їх щодо умов даних Правил та отримав їх письмовий дозвіл, у якому кожен зі співавторів підтверджує, що погоджується з таким використанням.

За цими Правилами власник Порталуотримує від користувача виключні майнові авторські та суміжні права (виключну ліцензію) без обмежень у часі та території, а саме виключне право на дозвіл або заборону використання наданого користувачем матеріалу (об’єктів авторського права) іншими особами. Виключна ліцензія передається користувачем на безоплатній основі, якщо інше не оговорено користувачем та власником Порталу. Перехід виключних майнових авторських та суміжних прав відбувається в момент оприлюднення наданого користувачем матеріалу на Порталі у відповідному розділі. Виключна ліцензія дозволяє власнику Порталу використовувати наданий Користувачем матеріал у будь-якій формі та будь-яким способом, у тому числі з комерційною метою (опублікування; відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі; переробка, переклад на будь-яку мову, адаптація й інші подібні зміни; включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій і т.п.; імпорт його екземплярів та інше); публічну демонстрацію й публічний показ; розповсюдження матеріалу Користувача шляхом першого продажу, відчуження іншим способом чи шляхом здавання в найм або в прокат і шляхом іншої передачі до першого продажу екземплярів; доведення матеріалів користувача до загального відома публіки таким чином, яким її представники можуть здійснити доступ до матеріалів з будь-якого місця й у будь-який час за їх власним вибором; розповсюдження матеріалів Користувача в будь-якому вигляді, у тому числі в матеріальному вигляді (друк на папері тощо) та у цифровому вигляді в мережі Інтернет, запис на переносні цифрові накопичувачі (диски, флешки тощо) і т.д.  Цей перелік не є вичерпним.

Користувач гарантує власнику Порталу, що:

– на момент передання виключного права на використання матеріалів Користувача він є власником виключних авторських прав на дані матеріали;

– Користувач має право передавати власнику Порталу виключне право на використання  таких матеріалів;

– Користувач не передав виключних прав на використання свого матеріалу третім особам;

– переданий власнику Порталу матеріал, як у цілому, так і окремі його елементи, є оригінальною роботою, поданий на розгляд тільки цьому порталу і раніше не публікувався, а також не порушує авторських та інших прав третіх осіб;

– якщо до матеріалу включаються частини з робіт або посилання на роботи, що охороняються авторським правом і належать третій стороні, то Користувачу необхідно отримати письмовий дозвіл власників авторського права на всі використання і зробити посилання на першоджерело. В іншому випадку вся відповідальність щодо відшкодування збитків, завданих порушенням авторських прав третіх осіб, лежить на користувачеві;

– Матеріал користувача не містить наклепницьких висловлювань, не посягає на права (включаючи без обмежень авторське право або права на патент чи торгову марку) інших осіб і не містить інформації, яка може завдати шкоди або збитків третім особам, та його відтворення не призведе до розголошення комерційних або конфіденційних відомостей (включаючи державну таємницю).

Користувач несе повну відповідальність за порушення авторських та інших прав третіх осіб, пов’язані з використанням наданих матеріалів, і зобов’язаний відшкодувати власнику Порталу всі збитки, пов’язані із зазначеними порушеннями.

Користувач, використовуючи Портал, прийняв умови цих Правил і враховує, що дані Правила, як і умови, можуть час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до даних Правил, публікуються власником порталу на самому порталі без будь-якого попередження та спеціального повідомлення Користувачів, що означає, що Користувач повинен перевіряти самостійно стан Правил та змін до них, шлях заходження до відповідного розділу на Порталі перед тим, як він намагається отримати доступ до послуг Порталу. 

Користувачам Порталу забороняється використовувати як свій логін слово або словосполучення, що є грубим, страхітливим або непристойним з точки зору моралі та моральності, навмисне переінакшені логіни інших користувачів, що носять образливий характер для їх володарів.  Користувачам забороняється використовувати для аватарів картинки з елементами, що належать до фашистської символіки, що містять порнографічні матеріали та інші матеріали і зображення, що суперечать законодавству України. Користувач погоджується, що всі дії, зроблені від його імені (з використанням облікового запису Користувача), розцінюються як дії цього Користувача і можуть спричинити за собою відповідальність для Користувача. Користувачам забороняється: розповсюдження матеріалів, заборонених законом, а також спам, «листи щастя» та інше; надання недостовірної чи оманливої інформації; поширення вірусів або іншого програмного забезпечення, яке може завдати шкоди і порушити належну роботу Порталу або завдати шкоди комп'ютерам інших користувачів; вплив на показники статистики матеріалів, розміщених на Порталі, штучним способом.

Власник Порталу також зберігає за собою право самостійно оцінювати і при необхідності видаляти повідомлення (модерування), що: ображають честь і гідність авторів/Користувачів інших повідомлень або Власника; пропагують насильство; пропагують міжнаціональну чи релігійну конфронтацію; містять ненормативну лексику та інше.

Користувач при використанні порталу та його функціональних можливостей надає згоду на обробку своїх персональних даних та їх розповсюдження перед третіми особами лише в обсязі, обумовленому роботою порталу.  

Власник порталу має право в будь-який час видалити інформацію про користувача, самого користувача з порталу та будь-який матеріал без обґрунтування причин такого видалення, а також заборонити доступ до порталу будь-якому користувачу.  

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ» не несе відповідальності за зміст і достовірність розміщуваних коментарів, матеріалів, які надаються користувачами, та реклами, а також не перевіряє статус зареєстрованих або незареєстрованих користувачів порталу.

Матеріал та інформація, розміщені із позначенням «PR», «Promo» або «Реклама», розміщуються на правах реклами та замовників реклами.

Ані власник порталу, ані його працівники не несуть відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути нанесена у зв’язку із таким використанням порталу.

Власник порталу не гарантує та не несе відповідальності за будь-які програми, файли або матеріал, який можна закачати із Порталу, результатом якого може бути нанесена майнова чи моральна шкода будь-якому користувачу.

Усі послуги Порталу надають за правилом «As is» («як є»), що означає, що матеріал надається в тому вигляді, у якому він розміщений, без будь-яких гарантій. 

Портал може містити гіперпосилання та інформацію про сторонні веб-сайти, використання яких проводиться виключно на страх і ризик користувача. Власник порталу не несе відповідальності за будь-яку шкоду, нанесену користувачеві у зв’язку з таким переходом на інший веб-сайт.

Власник порталу, так само як і сам портал, не контролює сайти, які використовують програми, інші продукти та служби порталу. Ці веб-сайти можуть розміщувати  на комп’ютер користувача власні файли cookie, збирати дані або запитувати у користувачів особисту інформацію, надану останніми на свій страх і ризик.

Власник порталу відповідає виключно в рамках та відповідно до законодавства України без застосування будь-яких міжнародних колізійних норм або законодавства інших країн.

 

  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Власник порталу докладає максимальних зусиль для оптимізації роботи порталу та захисту даних користувачів, а також авторських прав будь-яких третіх осіб.

Торгова марка (знак для товарів та послуг) «Outlook Feel the world» є власністю Власника порталу та не може бути використана будь-яким чином без його згоди. Інші торгові марки, які можуть розміщуватися на Порталі, можуть бути використані користувачами виключно на підставі відповідної згоди власника торгової марки.   

Власник порталу декларує високий рівень дотримання прав на об’єкти інтелектуальної власності, а в тому разі, якщо будь-який користувач виявить порушення авторського права, він повинен звернутися до адміністрації порталу з відповідною заявою з детальним викладом обставин такого порушення за адресою електронної пошти: lookarchive@ukr.net

У разі незгоди з даними Правилами користувач повинен негайно припинити користуватися послугами Порталу та його функціональними можливостями і залишити Портал шляхом виходу з нього з програмним закриттям та припиненням роботи даного Порталу на електронно-технічному пристрої користувача.  

Власник порталу має право в будь-який час звернутися до відповідних правоохоронних та судових органів за захистом своїх прав по відношенню до користувачів, які порушують норми чинного законодавства та дані Правила.  

© 2014, ТОВ «АУТЛУК ПРОДЖЕКТ». Усі права захищені.

Закрыть
Outlook facebook page